ตัวประหยัดไฟ

ค่าไฟแพง?? อยากติดตั้งแอร์เพิ่มอยากเปิดแอร์แต่จ่ายค่าไฟไม่ไหวปรึกษาได้นะครับ ระบบประหยัดไฟแบบนี้


 

รับติดตั้งระบบประหยัดไฟโรงงาน(ถูกกฏหมาย)100%

ต้องการ : ขาย
ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่
ราคา : ฿ ไม่ระบุ
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 19 พ.ย. 2553 20:24:54
วันที่ประกาศ : 16 เม.ย. 2553 19:53:30
เข้าชม : 7,422 ครั้ง
เว็บไซต์ : http://elecsave.plazathai.com
ร้านค้า : http://joh6453u5fpmt25.plazathai.com
IP : 110.164.242.xx

แจ้งลบ
 
ร้าน :
ตัวประหยัดไฟ
ชื่อผู้ประกาศ :
elecsave
E-Mail :
เบอร์โทรศัพท์ :
0835421707
โทรศัพท์มือถือ :
0886196600
จังหวัด :
กรุงเทพมหานคร
ความรู้เบื้องต้นในการซื้อสินค้า

ลบ   อัพเดท   แก้ไขประกาศ
แก้ไขรูป


รับติดตั้งระบบประหยัดไฟโรงงาน(ถูกกฏหมาย)100%ระบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส ( 3 - phase ) 4 สาย แรงดัน 380 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ โดยที่ 3 สายจะเป็นสายที่มี กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โดยทั่วไประบบไฟฟ้า 3 เฟสเป็นระบบที่ไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรต่างๆใน โรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ และใช้ในบ้านเรือนร้านอาคารที่มีภาวะการใช้ไฟค่อนข้างสูง

การติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟสนั้นมีข้อสังเกตและข้อควรระวังบางประการกล่าวคือ เนื่อง จากระบบไฟฟ้า 3 เฟสที่นำมาใช้จะถูกแยกให้กลายเป็นระบบไฟฟ้าเฟสเดียว 3 ชุดเพื่อนำมาใช้ งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าตามจุดต่างๆ ถ้าไฟฟ้าแต่ละสายที่แยกไปใช้งานตามจุดต่างๆ นั้นมีปริมาณการ ใช้งาน ( load ) ที่สมดุลกันหรือใกล้เคียงก็ย่อมจะเป็นการประหยัดค่าไ ฟฟ้าได้ดี แต่ถ้าปริมาณการ ใช้งานในแต่ละสายไม่สมดุลกันหรือแตกต่างกันมาก สายที่มีปริมาณการใช้งานสูงก็จะเสียค่าไฟฟ้า มากเนื่องจากต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูงขึ้นโดยคิ ดในอัตราก้าวหน้าตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า ทำ ให้ค่าไฟฟ้าโดยส่วนรวมพลอยสูงขึ้นไปด้วย อย่างเช่นการที่สายไฟสายหนึ่งถูกนำไปใช้กับเครื่อง ปรับอากาศหรือเครื่องทำน้ำร้อนหลายๆ เครื่อง ในขณะที่อีกสองสายถูกนำไปใช้กับดวงไฟและปลั๊ก ไฟเพียงไม่กี่จุดเช่นนี้แล้วสายที่มีปริมาณการใช้งาน สูงก็จะทำให้ต้องเสียค่าไฟฟ้าในอัตราที่สูง และ ยังอาจก่อให้เกิดปัญหาของการใช้ไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อให ้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละสายเฉลี่ยใกล้เคียง กันหรือสมดุลกัน จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งาน ป้องกันไม่ให้สายไฟบางสายต้องรับ ภาระในการใช้งานมากเกินไป ทำให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานและช่วยให้สามารถประ หยัดค่า ไฟฟ้าอย่างได้ผลดีอีกด้วย แต่การจะใช้ไฟให้สมดุลนั้นในร้านอินเตอร์เน็ตจะควบคุ มได้ยากเนื่องจากลูกค้ามีความพึงพอใจที่จะนั่งใช้บริ การส่วนใหญ่ในที่ที่เค้าต้องการใช้บริการทำให้เราควบ คุมปริมาณการใช้ไฟให้ balance ทั้ง 3 เฟตไม่ได้

ผมจึงได้นำอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติต่างๆเช่น ระบบ balancephase(รักษาสมดุลเฟต) filter(กรองและรักษาเสถียรกระแสไฟ) อุปกรณ์ลดฮาร์โมนิคและระบบการลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ ้า

โดยระบบจะคำนึงถึงองค์ประกอบหลายส่วนดังนี้

การเลือกระดับแรงดันที่ถูกต้อง

การเลือกใช้ระดับแรงดันสูงปานกลางหรือแรงดันสูง เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับโหลดขนาด ใหญ่ หรือกลุ่มโหลดที่อยู่ไกล จะมีพลังงานสูญเสียและแรงดันตกน้อยกว่าการจ่ายกำลังไ ฟฟ้าด้วยระดับแรงดันต่ำ ทั้งนี้เนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าที่ลดลงได้จากการใช้ระด ับแรงดันสูงปานกลางหรือแรงดันสูง เมื่อเทียบกับการใช้ระดับแรงดันต่ำ

การออกแบบการเดินสายไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าให้มีความต้านทานต่ำ

ในการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าต้องคำนึงถึงพลังงานสูญเสียในระบบ การคำนวณเพื่อกำหนดขนาดและแนวการเดินสายไฟฟ้า เพื่อให้ได้ขนาดสายที่เหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าที่โหลดต้องการ และควรคำนึงถึงพลังงานสูญเสียที่จะเกิดขึ้นด้วย

การปรับปรุงตัวประกอบกำลังเพื่อลดกระแสไฟฟ้าในระบบ

อุปกรณ์ที่มีค่าตัวประกอบกำลังต่ำ จะใช้กระแสไฟฟ้ามากกว่าอุปกรณ์ที่ค่าตัวประกอบกำลังส ูง ใช้ Filter ต่อขนานเข้าไปในระบบเป็นวิธีพื้นฐานในการปรับปรุงตัว ประกอบกำลัง

เพิ่มอุปกรณ์กรองเพื่อลดฮาร์โมนิค

ฮาร์โมนิคที่เกิดขึ้นจะมีผลทำให้เกิดพลังงานสูญเสียใ นสายไฟฟ้าแผงไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้าสูงขึ้น ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งตัวกรองเพื่อลดฮาร์โมนิคที ่เกิดขึ้นในระบบ

จัดโหลดไฟฟ้าในแต่ละเฟสให้สมดุล

ความไม่สมดุลของโหลดไฟฟ้า จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าหนึ่งหรือสองเฟสสูงกว่าเฟสที่เ หลือทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าในสายศูนย์ (Neutral) การจัดโหลดไฟฟ้าให้สมดุลจะสามารถลดพลังงานสูญเสียในส ายไฟฟ้าลงได้เราจะรู้ได้ยังไงว่าระบบใช้งานได้

ยูนิตไฟฟ้า = (WATT ไฟฟ้า X จำนวนของชั่วโมงในการใช้งาน X จำนวนของวันที่เปิดใช้งานใน 1 เดือน X จำนวนของเครื่องใช้ไฟฟ้า) / 1000

1 amp = 220 watt

ระดับการประหยัดไฟ

สำหรับผู้ที่ไม่เคยทำ balance phase ค่าความประหยัดไฟจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% ส่วนผู้ที่ทำ balance phase อยู่แล้วค่าความประหยัดไฟจะอยู่ที่ 10-30%

ดังนั้นถ้าเราเอา ampมิเตอร์มาวัดค่า amp ก่อนและหลังติดระบบถ้าหลังติดระบบค่าที่วัดได้จาก ampมิเตอร์มีค่าลดลงนั่นก็หมายความว่ามีการประหยัดไฟ ในระดับกี่ %

หมายเหตุ....ทดลองติดตั้ง วัดค่าแล้วค่อยจ่ายค่าบริการสนใจติดต่อหรือปรึกษา ช่างบอล 0835421707

email elecsave@hotmail.com

ข้อมูล การชำระเงิน
นัดเจอกันแล้วชำระ
ข้อมูล การรับ-ส่งสินค้า
นัดเจอเพื่อมารับสินค้า
รับสินค้าที่บ้านหรือทำงาน

   ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า
ชื่อผู้ถาม : *
เบอร์โทรศัพท์ ผู้ถาม : *
อีเมล์ ผู้ถาม : *
หัวข้อ : *
ข้อความ : *
โค้ด :    เปลี่ยนภาพ
ยืนยันโค้ด : *

ร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , ลงประกาศฟรี , ประกาศฟรี , เว็บขายของ , ขายของออนไลน์ , จักรยาน , จักรยานเสือภูเขา , จักรยานเสือหมอบ , เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , แบตสำรอง ,
© Copyright 2016 http://joh6453u5fpmt25.plazathai.com All right reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537  |  ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์